• Formació en Office

  a. Powerpoint, Word, Excel i Access nivell bàsic, avançat
      i superavançat.
  b. Actualitzacions a les últimes versions.
  c. Paciència extrema i gran capacitat docent.
  d. Especialista en gent gran.
  e. Especialista en nens conflictius i maleducats. Resultats
      satisfactoris tan a nivell formatiu com a nivell personal.

  Més

Xavier Garriga       -       xg2013@xaviergarriga.com       -       -       Mòbil: 696 43 45 69       -       Xavier Garriga@2012