• Oratòries
  Amb l’experiència de la formació, un altre de les meves branques és la d’orador de presentacions fetes per l’empresa.
  El fet de que una persona externa exposi els canvis a realitzar en una empresa li dota de més serietat i fa que cali més el missatge entre els assistents.
  Que ofereixo?
  Fer d’orador de presentacions fetes per l’empresa.
  Gran defensa del text al treballar com si l’empresa fos meva i el text com si l’hagués escrit jo mateix.
  Escoltar el personal i fer d’abocador de les inquietuds i ires del mateix en vers a l’empresa.


  Més

Xavier Garriga       -       xg2013@xaviergarriga.com       -       -       Mòbil: 696 43 45 69       -       Xavier Garriga@2012