• Orador de presentacions preparades pel client

    a  Gran defensa del text preparat.
    b  Capacitat de transmissió cap als assistents.

    Més

Xavier Garriga       -       xg2013@xaviergarriga.com       -       -       Mòbil: 696 43 45 69       -       Xavier Garriga@2012