• Programació en Access
  La meva especialitat està en les bases de dades fetes en Access® i també en SQL.
  Què ofereixo?
  a.Programació a mida de bases de dades en la plataforma Access® de Microsoft®.
  b.El programa no ha d’existir en el mercat, perque del contrari la meva programació és cara.
  c.Si existeix, la decisió ha de venir presa, per:
   i.La negativa a pagar quotes a l’empresa creadora del programa.
   ii.La voluntat de tenir el programa en propietat.
   iii.Poder fer modificacions al programa sense necessitat de cridar al programador que l’ha creat
  d.Copyright i fonts sempre en mans del client.
  e.Dependència nul·la cap al creador del programa.
  f.Transparència, honestedat i sinceritat a l’hora de planificar el projecte. Mai es començarà res que no es pugui fer.
  g.Capacitat de treballar colze amb colze amb el client. El programa es podrà fer a casa del client.
  h.Complementar bases de dades ja fetes en Access i conservar l’estil del seu creador, com també corregir les coses que no funcionen.

  Més
Xavier Garriga

Xavier Garriga       -       xg2013@xaviergarriga.com       -       -       Mòbil: 696 43 45 69       -       Xavier Garriga@2012