• Programació base de dades

  a. Programació a mida.
  b. El programa no ha d’existir en el mercat.
  c. Si existeix, la decisió ha de venir presa per:
      i.  La negativa a pagar quotes a l’empresa creadora
          del programa.
      ii. La voluntat de tenir el programa en propietat.
  d. Copyright i fonts sempre en mans del client.
  e. Dependència nul·la cap al creador del programa.
  f. Transparència, honestedat i sinceritat a l’hora.
      de planificar el projecte.
      Mai es començarà res que no es pugui fer.

  Més
Xavier Garriga

Xavier Garriga       -       xg2013@xaviergarriga.com       -       -       Mòbil: 696 43 45 69       -       Xavier Garriga@2012